355066 55728b 8194aa c8d0da 333399 680661 620000 a33501 c4692d db9115 d9bd88 003700 3d6c2f 349968 005e8a 004671 7ca8f8 36312c 272727 71665b b1b1b1

Bài viết Cá nhân mới

 1. SMod_L3
  SMod_L3 Nguyễn Thị Thơm
  Liệu em có biết anh đang cố gắng cho Diễn đàn hoạt động lại không :)
  Không đủ kinh phí để tự chạy máy chủ trên công ty, thì dùng cách khác, tuy chậm hơn & mất khá nhiều dữ liệu, nhưng ít nhất Diễn đàn sẽ hoạt động được khoảng 1 năm nữa, trong thời gian đó, anh sẽ phải có thu nhập tốt để Diễn đàn có chiều hướng mới tốt hơn.

  Té ở đâu, đứng dậy ở đó...
  1. Nguyễn Thị Thơm thích mục này.
  2. Nguyễn Thị Thơm
   Nguyễn Thị Thơm
   :) lam sao biet dc.
   10/12/17
   SMod_L3 thích mục này.