355066 55728b 8194aa c8d0da 333399 680661 620000 a33501 c4692d db9115 d9bd88 003700 3d6c2f 349968 005e8a 004671 7ca8f8 36312c 272727 71665b b1b1b1

Hoạt động Xã hội, Thiện nguyện

Hoạt động Xã hội, Thiện nguyện

 1. Các trường hợp bất hạnh cần giúp đỡ gấp

  Các trường hợp bất hạnh cần giúp đỡ gấp, còn vô số các trường hợp chưa có nhiều người biết tới, rất cần mọi người đăng tin và giới thiệu tới cộng đồng.
  Chủ đề:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 2. Các mạnh thường quân và những tấm gương "truyền lửa"

  Các mạnh thường quân và những tấm gương "truyền lửa"
  Chủ đề:
  50
  Bài viết:
  50
  RSS
 3. Giới thiệu các Trung tâm và Tổ chức xã hội và thiện nguyện

  Giới thiệu các Trung tâm và Tổ chức xã hội và thiện nguyện
  Chủ đề:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 4. Các mạnh thường quân và các tổ chức xã hội kêu gọi nhà tài trợ

  Hãy tìm cho mình nhà tài trợ cho các dự án và hoạt động sắp tới.
  Chủ đề:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. Các Quỹ hỗ trợ và nhà tài trợ tự giới thiệu

  Các Quỹ hỗ trợ và nhà tài trợ tự giới thiệu
  Chủ đề:
  1
  Bài viết:
  1
  RSS
 6. Các hoạt động và Quỹ Diễn đàn Người khuyết tật Việt Nam

  Các hoạt động và Quỹ Diễn đàn Người khuyết tật Việt Nam
  Chủ đề:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 7. Các nghệ sĩ hoạt động xã hội, thiện nguyện

  Các nghệ sĩ hoạt động xã hội, thiện nguyện (tên các nghệ sĩ được sắp xếp theo bảng chữ cái).
  Chủ đề:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS