355066 55728b 8194aa c8d0da 333399 680661 620000 a33501 c4692d db9115 d9bd88 003700 3d6c2f 349968 005e8a 004671 7ca8f8 36312c 272727 71665b b1b1b1

Hỗ trợ công việc cho Người khuyết tật

Hỗ trợ công việc cho Người khuyết tật

 1. Học nghề trực tuyến

  Các giáo trình và hướng dẫn giúp Người khuyết tật định hướng một công việc thích hợp để tạo thu nhập, hoặc phát triển kinh doanh.
  Chủ đề:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 2. Chia sẻ công việc hiện tại của bạn

  Chia sẻ công việc hiện tại của bạn
  Chủ đề:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 3. Kinh nghiệm, hướng dẫn, thủ thuật trong công việc

  Kinh nghiệm, hướng dẫn, thủ thuật trong công việc
  Chủ đề:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 4. Thảo luận chung về lao động và tuyển dụng

  Thảo luận chung về các vấn đề tuyển dụng và lao động đối với Người khuyết tật
  Chủ đề:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. Người lao động khuyết tật tự giới thiệu

  Người lao động khuyết tật tự giới thiệu
  Chủ đề:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS